Home Bouw Wat is een omgevingsvergunning?

Wat is een omgevingsvergunning?

Wat is een omgevingsvergunning

Je wilt graag iets bouwen of slopen, maar je weet niet precies wat hierbij komt kijken. Je hebt vast wel eens gehoord van een omgevingsvergunning, maar wat is het precies en hoe verloopt het proces van aanvragen? Het wordt omschreven als een vergunning die door de gemeente wordt verstrekt wanneer je een activiteit wilt organiseren die invloed heeft op de omgeving. Denk hierbij aan bouwactiviteiten en activiteiten in het milieu, de natuur en de ruimte. Dan is een vergunning natuurlijk erg belangrijk.

Gebruik van een omgevingsvergunning

Het is natuurlijk handig om te weten waarvoor je een omgevingsvergunning nodig hebt. Je kunt hem gebruiken voor bouw- en sloopwerkzaamheden, werkzaamheden in een gebied met landschappelijke of cultuurhistorische waarde en in beschermde natuurgebieden. Maar ook voor bijvoorbeeld het aanleggen van een in- of uitrit of het kappen van bomen. Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning is het belangrijk om te weten dat hier kosten aan zijn verbonden. Omdat dit verschilt per gemeente en per jaar is er geen algemene richtprijs.

Vergunningsprocedure

Tegenwoordig is er één vergunningsprocedure voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Sinds de invoering hiervan is het niet meer nodig om losse vergunningen aan te vragen. Dit is erg effectief, omdat er op deze manier maar één vergunning aangevraagd dient te worden. Deze wordt ingediend bij een loket in jouw dichtstbijzijnde gemeente en daar wordt de procedure dan gestart. Daarna volgt uit de uitkomst, waar het besluit onder valt. Mocht het besluit negatief uitvallen, dan kan je in beroep gaan om te omgevingsvergunning wellicht alsnog te krijgen.

Omgevingsvergunning aanvragen

Wanneer je bijvoorbeeld een inrit wilt laten aanleggen zal een omgevingsvergunning ook bij de gemeente ingediend worden. Tegenwoordig is het in sommige gevallen mogelijk dit via een digitaal omgevingsloket aan te vragen. Op deze website wordt overzichtelijk uitgelegd hoe de procedure in zijn werk gaat, waar je diverse opties kunt aanklikken en vragen kunt beantwoorden. Tijdens dit proces word je stapsgewijs geholpen met de aanvraag. Ten slotte is de aanvraag klaar en kan worden verzonden. En dan is het afwachten wat de uitkomst zal zijn. Duimen maar!