Home Bouw Meer aandacht voor maatregelen tegen vallen nodig

Meer aandacht voor maatregelen tegen vallen nodig

maatregelen tegen vallen

De Arbeidsinspectie geeft elk jaar een overzicht van het aantal arbeidsongelukken in de Monitor Arbeidsongevallen. In de meest recente publicatie zijn er minder ongevallen gemeld dan in voorafgaande jaren vanwege de coronamaatregelen. Toch overleden 54 personen als gevolg van een arbeidsongeval. In 2020 zijn 3.655 ongevallen bij de Inspectie gemeld. Het betreft dan ongevallen met blijvend letsel, ziekenhuisopname of met dodelijke afloop.

Maatregelen dikwijls niet op orde

Het werken op hoogte blijft een risico. De Arbeidsinspectie concludeert dat bedrijven niet of niet genoeg de arbeidsrisico’s inschatten. Dit geldt met name voor kleine bedrijven waarvan een groot deel geen RI&E heeft. Zo is het gebruik van collectieve of persoonlijke beschermingsmiddelen dikwijls onvoldoende zoals randbeveiliging, vangnetten en veiligheidsgordels. De meeste ongevallen komen door een val van een ladder, steiger of opstap. Ladderongevallen komen het meest voor door een verkeerd gebruik. Nog steeds wordt een trap als werkplek gebruikt zonder te kijken naar veilige alternatieven zoals een steiger of hoogwerker.

Struikelen en uitglijden veroorzaken vallen

In 2020 zijn bijna 100 ongevallen geregistreerd veroorzaakt door vallen van een dak, vloer of platform. De letsels zijn vanwege de hoogte een stuk ernstiger. Struikelen en uitglijden zijn de meest voorkomende oorzaken van het vallen. Op basis van onderzoek is gebleken dat de meeste bedrijven onvoldoende voorzieningen hebben genomen om het risico te minderen. Met name de randbeveiliging was dikwijls niet aanwezig wat bij werken op 2,5 hoogte verplicht is.

Positionering- en valstoplijnen

Bij het werken op hoogte is randbeveiliging verplicht, maar dit is niet bij elke situatie mogelijk. In die situaties worden persoonlijke beschermmiddelen gebruikt zoals een vallijn. Een vallijn is een positioneringslijn of een valstoplijn. Een positioneringslijn beperkt de loopruimte zodat je de rand van een dak niet kunt bereiken. Een valstoplijn wordt in combinatie met een veiligheidsharnas en een valdemper verankerd. Bij een val van het dak zorgt de valdemper voor een absorptie van de valkracht.

Een positioneringslijn is in feite het beste alternatief omdat het daadwerkelijk vallen van een hoogte voorkomt. Een I-leeflijn is een enkele lijn die vooral gebruikt wordt wanneer de werklocatie op dezelfde plek is. Bij een Y-leeflijn zijn er twee lijnen die verankerd worden. Bij het verplaatsen kan één van de lijnen gewijzigd worden waarbij altijd één lijn zorgt voor de veiligheid.