Home Bouw Injectietechnieken in de bouw: welke mogelijkheden zijn er?

Injectietechnieken in de bouw: welke mogelijkheden zijn er?

Injectietechnieken

Beton dat gerenoveerd moet worden kan behandeld worden met diverse injectietechnieken. Injectietechnieken hebben als belangrijk voordeel dat het werk nauwkeurig en veilig mee gedaan worden. Voor reparatie en onderhoud kunnen verschillende soorten technieken op het gebied van injectie ingezet worden. Kreeft is expert op het gebied van zowel beton- als grondinjectie.

Gebruik van betoninjectie

Het is vaak mogelijk om bouwkundige constructies waterdicht te maken door middel van betoninjectie. De gecertificeerde expertise van Kreeft wordt hiervoor al decennia lang ingezet, in zowel binnen- als buitenland. Betoninjecties kunnen op verschillende manieren uitgevoerd worden. Gaat het om een bewegende constructie? Dan wordt er gebruik gemaakt van elastisch injecteren, zodat er bij het bewegen geen schade zal ontstaan. Ook andere injectietechnieken zijn mogelijk. Zo kunnen kelders met deze werkwijze waterdicht gemaakt worden en kunnen ook damwandsloten geïnjecteerd worden om zo bouwputten af te dichten. Kijk voor meer voorbeelden op https://www.kreeft.nl. In alle gevallen wordt injectievloeistof gepompt in scheuren en holle ruimten. Dit wordt gedaan met behulp van nippels, boorgaten en een injectiepomp.

Gebruik van grondinjectie

Is grond verzakt, onstabiel of is er kans dat er een verzakking ontstaat? Kreeft kan dan onderzocht of grondinjectie mogelijk is om problemen op te lossen of te voorkomen. Hiervoor wordt eerst de grond waar het om gaat onder de loep genomen. Vervolgens wordt bekeken welke injectieunit het beste gebruikt kan worden voor de werkzaamheden. En wat blijkt meestal na onderzoek? Dat de verzakking inderdaad verholpen kan worden!

Het liften van vloervelden

Er is nog een situatie waarin injectietechnieken ingezet kunnen worden: om constructies te stabiliseren of te verbeteren. Door de ondergrond op de juiste manier te injecteren verbetert de situatie. Eventueel kan er materiaal onder de fundering of vloer geïnjecteerd worden. Dit laatste zorgt ervoor dat de verzakking onder de constructie verdwijnt en het bouwwerk weer op de oorspronkelijke hoogte ligt. Kreeft beoordeelt graag welke injectietechnieken in jouw situatie toepasbaar zijn en welk injectiemateriaal het beste gebruikt kan worden. Zo weet je zeker dat de constructie op de juiste manier gerenoveerd of opgebouwd wordt.