Home Duurzaamheid Wat is de ideale hellingshoek voor zonnepanelen?

Wat is de ideale hellingshoek voor zonnepanelen?

ideale hoek zonnepanelen

Veel mensen overwegen vandaag de dag om zonnepanelen te laten plaatsen. Dat is natuurlijk het gevolg van de almaar stijgende stroomkosten. De verwachting is dat hier zeker de komende jaren ook geen verandering in zal komen. Zonnepanelen aanvragen is natuurlijk eenvoudig, maar waar veel mensen geen rekening mee houden is dat er wel moet worden voldaan aan verschillende, vrij strikte eisen. Zo dien je bijvoorbeeld rekening te houden met zaken zoals de vereiste oppervlakte waar je dak over moet beschikken, maar wat bovendien ook te denken van wat de meest ideale hellingshoek is? In het bijzonder deze laatste vraag zal hier op deze pagina worden beantwoord.

Waar moet je rekening mee houden bij zonnepanelen aanvragen?

Zoals in de inleiding van deze pagina reeds aangehaald is het zo dat je bij zonnepanelen aanvragen rekening zal willen houden met tal van verschillende belangrijke aandachtspunten. In ieder geval dient er aandacht te worden besteed aan onder meer:

  1. Wat de optimale oriëntatie is waar het dak over moet beschikken;
  2. Hoeveel oppervlakte er is vereist;
  3. De ideale hellingsgraad van het dak;

Een belangrijke eis waar aandacht aan moet worden besteed is zeker de vereiste oppervlakte. Deze verschilt overigens tussen een plat dak en een hellend dak. De vereiste oppervlakte bij een plat dak dient minstens 15 tot 20 vierkante meter groot te zijn. Voor een hellend dak geldt dat de vereiste minimum oppervlakte 14 tot 24 vierkante meter moet zijn. Er wordt in de praktijk vanuit gegaan dat het systeem uit minstens acht zonnepanelen dient te bestaan.

Wat is nu precies de ideale hellingshoek?

Bovenstaande brengt ons bij de vraag wat nu precies de ideale hellingshoek is voor zonnepanelen. Wat dit betreft wordt er in de praktijk gesteld dat een hellingshoek van 36 graden kan worden bestempeld als de ideale hoek. Dit wanneer de zonnepanelen worden geïnstalleerd op een plat dak. Is er sprake van een hellend dak? In dat geval is het zo dat er wordt gesteld dat de optimale hellingshoek gelegen moet zijn tussen de 30 en 35 graden. Zo kan je pas echt optimaal profiteren van de zonnestralen. Is er slechts een hellingshoek voor handen van tussen de 15 en 55 graden? Ook in dat geval zal je kunnen vaststellen dat er nog sprake zal zijn van ruim voldoende energieproductie.

Wat maakt de dakhelling zo belangrijk bij zonnepanelen aanvragen?

Bij zonnepanelen aanvragen wordt er in de praktijk altijd benadrukt dat het zeer belangrijk is om rekening te houden met een zo optimaal mogelijke dakhelling. Dat is van cruciaal belang om een zo optimaal mogelijke jaaropbrengst te kunnen realiseren. Er dient immers voor te worden gezorgd dat tijdens de maanden met de minste zonneschijn de zonnestralen tijdens de middag onder een hoek van ongeveer 90 graden op de panelen kunnen invallen. Dat is het tijdstip waarop de zon haar hoogste punt bereikt aan de hemel. Eén ding mag in ieder geval duidelijk zijn, het is in de praktijk zonder meer van belang om bij zonnepanelen aanvragen afdoende stil te blijven staan bij de hellingshoek waar je dak over beschikt.