Home Bouw Het belang van goede valbeveiliging in de bouw

Het belang van goede valbeveiliging in de bouw

valbeveiliging in de bouw

Valgevaar en een daadwerkelijke val in de bouw of op de bouwplaats staat in de top 3 van bedrijfsongevallen in ons land. Uiteraard is het van groot belang dat we proberen om de kans op een val zo klein mogelijk te maken door diverse voorzorgsmaatregelen te treffen. Hieronder meer informatie over het belang van goede valbeveiliging in de bouw.

Valgevaar in de bouw

Uiteraard brengt het werken op hoogte, automatisch risico’s met zich mee. Je kunt vallen van een steiger, maar je kan ook struikelen over een emmer of gereedschap en daardoor naar beneden vallen. Hoe dan ook moeten er altijd maatregelen getroffen worden op het gebied van onder andere valbeveiliging om de kans op een val zo klein mogelijk te maken.

ARBO wet

De ARBO stelt diverse maatregelen in die ervoor moeten zorgen dat de kans op een ernstige val verkleind wordt. Er zijn diverse veiligheidsvoorschriften en valbeveiligingssystemen bij onder andere steigers die serieus genomen dienen te worden. Voldoe je als bedrijf zijnde niet aan de maatregelen of de valbeveiliging, dan staan hier zeer hoge boetes op. Vaak worden er bij grote bouwprojecten professionals ingehuurd om te checken of de bouwplaats aan alle benodigde veiligheidseisen voldoet om ongevallen en boetes te voorkomen. Bij werken vanaf 2,5 meter hoog, zijn er specifieke maatregelen nodig, omdat een val van die hoogte kan resulteren in ernstig letsel. Uiteraard kan dit ook gebeuren bij een ongelukkige val onder de 2,5 meter hoog. Daarom dient er voor de zekerheid een risicoanalyse en evaluatie gemaakt te worden om zoveel mogelijk risico’s uit te sluiten, zodat de bouwlieden veilig kunnen werken. Bij alles onder de 2,5 meter boven water, machines of wegen dient ook gebruik te worden gemaakt van valbeveiliging.

Wat is valbeveiliging?

Onder valbeveiliging valt onder andere het plaatsen van een veilige en stabiele steiger, volgens bepaalde richtlijnen opgebouwd, zodat medewerkers veilig kunnen werken. Denk bij hele hoge gebouwen ook aan het plaatsen van netten rondom de steiger, leuningen en hekken om het valgevaar te verkleinen. Ook openingen in vloeren moeten beveiligd worden. Voor de medewerkers zelf kan er op hoogte eenvoudig gebruik worden gemaakt van harnassen of een tuig. Medewerkers dienen zich te zekeren, zodat ze bij een val niet te ver naar beneden vallen en tegengehouden worden door het veiligheidstuig of het harnas.

Twijfel je als bedrijf zijnde of je alle risico’s juist hebt afgedekt, laat dan zeker een specialist langskomen om alles goed in kaart te brengen. Het is sowieso verplicht om aan bepaalde veiligheidseisen op een bouwplaats te voldoen, om veilig werken (op hoogte) mogelijk te maken.