Home Bouw Bouwkundig voorbehoud: wat betekent dat?

Bouwkundig voorbehoud: wat betekent dat?

Bouwkundig voorbehoud

Het is sinds begin 2018 zo dat in de modelkoopovereenkomst van een bestaande woning een ontbindende voorwaarde van een bouwkundige keuring is opgenomen. Dat betekent natuurlijk wel dat je moet weten wat dit precies inhoudt en wat je hiermee kunt. Het is daarom slim om even het volgende door te nemen. Daarin vind je de informatie die je nodig hebt om een goed beeld te vormen van wat de voorwaarde van de keuring inhoudt. Zo weet je ook hoe je dit moet aanpakken wanneer je een woning besluit te gaan kopen.

Wat is het bouwkundig voorbehoud?

De bouwkundige keuring als ontbindende voorwaarde betekent dat de koper de koopovereenkomst kan ontbinden. Dat kan wanneer blijkt uit het bouwkundig rapport dat er gebreken of achterstallig onderhoud zijn en dat dit meer gaat kosten dan vooraf overeengekomen was. Bedenk je wel dat het alleen om situaties van direct noodzakelijk herstel gaat. Dat betekent dat de koper en verkoper vooraf een bedrag hierover hebben afgesproken en hebben laten vastleggen in de overeenkomst. De koper kan de overeenkomst ook ontbinden wanneer er specialistisch onderzoek wordt aanbevolen door de bouwkundige. Wel moet bij ontbinden ook een kopie van het bouwkundig rapport worden geleverd. Schakel Homekeur in voor een bouwkundige keuring uitgevoerd door een bouwtechnisch expert!

Is onderhandelen nodig?

Het is weliswaar zo dat het onder voorbehoud van een bouwkundige keuring nu standaard in de modelkoopovereenkomst is opgenomen. Dat neemt echter niet weg dat onderhandelen nog altijd nodig is. Ga je bieden op een woning, dan is het ook belangrijk om direct de ontbindende voorwaarden te noemen. Dat kan bijvoorbeeld de bouwkundige keuring zijn. Er zijn natuurlijk ook andere voorwaarden, denk aan het financieringsvoorbehoud. Wanneer de koper het bod en de voorwaarden accepteert, dan kan het bouwkundig voorbehoud worden ingevuld op de koopovereenkomst. Let er dus op dat het onderhandelen niet is komen te vervallen nu dit tegenwoordig in de overeenkomst staat.

Wanneer is een bouwkundige keuring niet nodig?

Het is soms ook zo dat het niet nodig is om de keuring te doen. Wanneer door de koper en verkoper geen keuringsvoorbehoud wordt afgesproken, dan kan dit komen te vervallen. Het is dan wel belangrijk dat de formulering zichtbaar wordt doorgestreept op de koopovereenkomst. Het is niet zo dat de makelaar de formulering zo digitaal uit de formulering kan weghalen. Hij moet er staan, maar alleen dan doorgestreept. De koper weet dan ook dat het echt is behandeld. Dat is te zien. Let er dus goed op dat dit correct gebeurt.

Wat zijn de risico’s?

Wanneer de koper geen keuringsvoorbehoud afspreekt, dan zijn er wel risico’s. Zo kan je bijvoorbeeld de koopovereenkomst niet meer ontbinden wanneer je toch gebreken of achterstallig onderhoud tegenkomt. Aan de andere kant heb je wel een alternatief. In plaats van de keuring achteraf doen, kan je dit ook vooraf doen. Wel is er dan natuurlijk het risico dat de verkoper dan liever aan iemand anders verkoopt. Een derde optie is het keuren binnen de wettelijke drie dagen bedenktijd doen. Wanneer je daarvoor kiest, dan is het niet nodig om het in de koopovereenkomst te laten opnemen bij de koop.